Uzaktan Eğitim Deneyimleri

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ

Fizik Bölümü

Prof. Dr. Deniz ÜNER

Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Dale ROSS

Department of Physics


Öğrenciler

Gizem GÜVEN

Uluslararası İlişkiler Bölümü - 4. Sınıf Öğrencisi

Ata Cankat ÖZKALAYCI

İnşaat Mühendisliği Bölümü - 4. Sınıf Öğrencisi