1. Akademik Bilişim 2007:

Çağıltay, K., Yıldırım S., Arslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., Yıldız, İ., “Öğretim Teknolojilerinin Üniversitede Kullanımına Yönelik Alışkanlıklar ve Beklentiler: Betimleyici Bir Çalışma”, Akademik Bilişim 2007, Kütahya.

2. Akademik Bilişim 2008:

Akteke-Öztürk, B., Arı, F., Kubuş, O., Gürbüz, T., Çağıltay, K., Öğretim Teknolojileri Destek Ofisleri ve Üniversitedeki Rolleri, Bildiri Kitapçığı, No: 101, Akademik Bilişim 2008, Çanakkale, Türkiye, 30 Ocak - 1 Şubat 2008.

3. Future Learning 2008:

Gürbüz, T., Arı, F., Akteke-Öztürk, B., Kubuş, O., Çağıltay, K., METU Instructional Technology Support Office: Accelerating Return on Investment Through e-learning Faculty Development, submitted to 2. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2008: e-Öğrenme, İstanbul, Türkiye, 27-29 Mart 2008.

4. BÖTE Sempozyumu 2008:

Kubuş, O., Arı, F., Çağıltay, K., Gürbüz, T., Akteke-Öztürk, B. ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi, II. Uluslararası BÖTE Sempozyumu 2008, Kuşadası, Türkiye, 16-18 Nisan 2008.

5. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı - 2009

Gürel, N., Çevik, R., Çağıltay, K., Gürbüz, T., Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Oluşumlarının Karşılaştırılması, 18. Eğtim Bilimleri Kurultayı, 2009, İzmir, Türkiye, 1-3 Ekim 2009.

6. BÖTEB Sempozyumu - 2009

Çevik, R., Gürel, N., Gürbüz, T., Çağıltay, K., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri, III. BÖTEB Sempozyumu, 2009, Trabzon, Türkiye, 7-9 Ekim 2009.

7. Akademik Bilişim - 2010

Çevik, R., Gürel, N., Gürbüz, T., Çağıltay, K.,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Projesi Deneyimleri, Akademik Bilişim, 2010, Muğla, Türkiye, 10-12 Şubat 2010.

8. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi - 2011

Çağıltay, K., Üniversite ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi:Mevcut Durum ve Türkiye Üniversiteleri için Gerekliliği, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 2011, İstanbul, Türkiye, 27-29 Mayıs 2011.

9. Akademik Bilişim - 2012

Erturan, N., Gürel, N., Cevik, R., Çağıltay, K.,
Eğitimde Webinar(Sanal Sınıf) Kullanımı: Ticari (Adobe Connect) ve Açık Kaynak(OpenMeetings) Webinar Uygulamalarının Karşılaştırılması, Akademik Bilişim, 2012, Uşak, Türkiye, 1-3 Şubat 2012.

10. Akademik Bilişim - 2013

Gürel Köybaşı, N.A., Çağıltay, K., Çevik, R.,
Derslerde Öğretim Teknolojilerinin Kullanını ile İlgili ODTÜ Öğrencilerinin Beklentileri, Akademik Bilişim, 2013, Antalya, Türkiye, 23-25 Ocak 2013.

11. OCWC Global - 2014

Koybasi Gurel, N.A., Islim, O.F., Cagiltay, K., Cevik, R.,
Use of OpenCourseWare from the Viewpoint of Undergraduate Students: Case of OER for Physics Laboratory Experiments, OCWC Global 2014: Open Education for a Multicultural World, Ljubljana, Slovenia, 23-25 April 2014.

12. Video Journal of Open Education

Koybasi Gurel, N.A., Islim, O.F., Cagiltay, K., Cevik, R.,
Use of OpenCourseWare from the Viewpoint of Undergraduate Students: Case of OER for Physics Laboratory Experiments, Video Journal of Open Education Volume 1, 2014.

Uzaktan Eğitim Destek

View My Stats